Báo Giá Thiết kế

  • Báo giá gói Thiết Kế Nội Thất:
Hạng mục Đơn giá (VNĐ/m2)
Thiết kế nội thất nhà phố
1 mặt tiền
80.000đ
Thiết kế nội thất nhà phố
2 mặt tiền
120.000đ
Thiết kế nội thất văn phòng 120.000đ
Thiết kế nội thất biệt thự 160.000đ
Thiết kế nội thất dưới 20m2 2.000.000đ
  • Báo giá gói Thiết Kế Kiến Trúc:
Hạng mục Đơn giá (VNĐ/m2)
Thiết kế kiến trúc nhà phố
1 mặt tiền
80.000đ
Thiết kế kiến trúc nhà phố
2 mặt tiền
120.000đ
Thiết kế kiến trúc văn phòng 120.000đ
Thiết kế kiến trúc biệt thự 160.000đ
Thiết kế kiến trúc dưới 20m2 2.000.000đ
  • Chi phí Đo đạc + Khảo sát Hiện trạng:
Diện tích Đơn giá
Nhỏ hơn 100m2 1.000.000đ
Từ 100m2 đến 300m2 1.200.000đ
Từ 300m2 đến 500m2 1.500.000đ
  • Báo giá gói lập hồ sơ Xin Phép Xây Dựng:
Tổng diện tích sàn xây dựng Đơn giá
Nhỏ hơn 100m2 4.000.000đ
Từ 100m2 đến 200m2 5.000.000đ
Từ 200m2 đến 300m2 6.000.000đ

  • Ưu đãi đặc biệt: bạn sẽ được thiết kế nội thất miễn phí khi thi công trọn gói.
  • Báo giá gói Thiết Kế Sân Vườn Cảnh Quan:
    Thiết kế bản vẽ bao gồm phối cảnh 3D 60.000/m2.