Tòa Án Nhân Dân Huyện Mỹ Xuyên

Vân Thiên Long hân hạnh thi công toàn bộ cửa gỗ công trình Tòa Án Nhân Dân Huyện Mỹ Xuyên.

————————————————

Công trình: Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Địa chỉ: Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng.