Trang trí xuân Mậu Tuất – Vietcombank

Vân Thiên Long thiết kế, trang trí công trình xuân năm Mậu Tuất tại Ngân hàng Vietcombank.