Nhà phố phong cách bán cổ điển

Bán cổ điển một trong các phong cách nội thất thịnh hành với sự kết hợp giữa các thiết kế với nhau tạo nên nét tinh tế,
hài hòa trong không gian nhà;