Phạm Nghĩa Food

Vân Thiên Long thi công trần xuyên sáng Công ty CP thực phẩm Phạm Nghĩa

Địa chỉ: 79T Nguyễn Văn Quy, KV Phú Khánh, Cái Răng, Cần Thơ