Cà Phê Cậu Năm – Sóc Trăng

Cafe Cậu Năm gợi nhớ đến một chút ngày cũ, một chút cảnh xưa, một phần hơi thở và nhịp sống của Sài gòn những năm xa xưa.