ISUZU Cẩm Phong

Vân Thiên Long nâng tầm thương hiệu với dự án ISUZU lớn nhất khu vực Miền Tây.