Trang trí xuân Đinh Dậu – Vietcombank

Vân Thiên Long thiết kế, trang trí công trình xuân năm Đinh Dậu tại Ngân hàng Vietcombank.